தாய்க்குலத்தின் ஆணை

ஓட்டுப்போட்டுவிட்டு மறுவேலை பார்! ஓட்டுப்போடுவது என்பது நமக்காகத்தானே…! நம்ம வீட்டுக் கல்யாணம்மாதிரி, முதல் ஆளா நாமதான் ஓட்டுப்போடணும். குடும்பத்தில் தாத்தா, பாட்டி,…

ராமன்தான் ஆளவேண்டும்

சமீபத்தில் சில கிராமங்களுக்குச் சென்றிருந்தேன். அம்மாடி… என்னமாகத் தெளிவாகப் பேசுகிறார்கள் பெண்கள்! மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் முதல் இந்திய வங்கிகளின் இருப்பு வரை…