மழை நிவாரண பணிகளில் ஆர்.எஸ்.எஸ்

சென்னையில் மழை, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான ஆர்.எஸ்.எஸ். தொண்டர்கள் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இது பற்றி ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் வடதமிழக…

‘மாரத்தான் மங்கையர்’

கதிரவனின் உதயம் காணக் காத்திருக்கும் அதிகாலைப் பொழுது. ட்ராக்-சூட்டில் இருந்தநான், வாசலில் அமர்ந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூவை அணிந்துகொண்டேன். ‘அதிகபட்சம் அரை மணி…

தேசத்தின் கடைக்கோடி மனிதர் மேம்பாடுதான் தேசத்திற்கு மங்கலம்

ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம்சேவக சங்க (ஆர்.எஸ்.எஸ்)த்தின் அகில பாரதத் தலைவர் (சர்சங்கசாலக்), சங்கம் நிறுவப்பட்ட நாளான விஜயதசமி அன்று சங்கத்தின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள…