ஹஜ்ஜிக்கு லிபியா, துனீசியா எதிர்ப்பு ஏன்

உலகெங்கும் வாழும் முஸ்லிம்கள் சவூதியில் உள்ள மெக்காவிற்கு குறிப்பிட்ட மாதங்களில் போகும் புனிதப் பயணம் ஹஜ் என்பது எல்லோரும் அறிந்ததே. உம்ரா…