லால்பகதூர் சாஸ்திரி மறைவில் மர்மங்கள் திரை விலக்கிக் காட்டும் திரைப்படம்

தாஷ்கென்ட் ஃபைல்ஸ் (TASHKENT FILES)- படம்; வயிறு பற்றி எரிகிறது. சுதந்திர பாரத நாட்டின் பிரதம மந்திரி தன் நாட்டை காக்க…

“உங்கள் குடும்பத்துக்கே தேசபக்தி வேண்டுமா?”

ஜான்சிராணி லக்ஷ்மி பாயின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கும் போது  உள்ளத்தில் தேசபக்தி பதியும் விதத்தில் ‘மணிகர்ணிகா’ திரைப்படத்தை  எடுத்திருக்கிறார்கள். கற்பனை அல்ல, நமது…