குறும் படம் வழி வகுத்த நீண்ட பயணம்

பத்திரிக்கையாளர் – திரைத் துறை – குறும்பட இயக்குனர் என்று தன் பாதையைத் தனக்குத் தானே செதுக்கிக் கொண்டு முன்னேறி வரும்…

வெற்றிக்கு ஒரு உறுதியான பார்முலா

இந்த முறை, வாசகர்களுடன் தன் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்பவர் ஓர் அசாதாரணமானவர். ஆமாம்,  முறைசார் கல்வி ஏதோ காரணத்தினால் தடைபட்டுப் போனால்…

முனைவர் ராமசுப்ரமணியம் பேட்டியின் இரண்டாம் பகுதி

மிளிரும் புத்தொளி தொடரில், முனைவர் ராமசுப்ரமணியம் பேட்டியின் இரண்டாம் (நிறைவுப்) பகுதி. முழுவதும் படியுங்கள். இறுதியில் ஒரு சுவாரசியம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது. சைபர் பாதுகாப்பு- இந்தியாவில் வளர்ச்சி மற்றும் வாய்ப்புகள்- உங்கள் கணிப்பில் ……

வேர்களை வலுப்படுத்து , நாற்புறமும் கிளை விடு

இந்த வார மிளிரும் புத்தொளி தொடரில் நாம் சந்திக்கும் முனைவர் ராமசுப்ரமணியம் ஐ டி தொழில் நுட்ப மேலாண்மை ஆலோசகர், சைபர்…

வேரைத் துறக்குமோ விருட்சங்கள்

அயல் நாட்டில் கற்றவை, பெற்றவை- நல்ல அனுபவங்கள், உதவிக் கரங்கள், நட்புகள்  … அந்த நாட்டின் யதார்த்தை நாம் புரிந்து கொள்ள…

சவாலை துணிவுடன் சந்தி, வாழ்க்கை இனிக்கும்

மிளிரும் புத்தொளி தொடரில் 5வது பேட்டி. திருமதி பத்மினி ராஜன், சென்னையில் பிறந்து கனடாவில் வாழும் பெண்மணி. பணி புரிந்த அனுபவமும்…

“இளைஞர்கள் வேண்டுவது முன்மாதிரிகள்”

நெல்லை சு முத்து பேட்டியின் முதல் பகுதி  நேற்று சனிக்கிழமை வெளிவந்தது. இரண்டாம் (நிறைவு) பகுதி இன்று வெளியிடப்படுகிறது. ஏதாவது பிரச்சினை என்றால் எல்லோரும் உடனடியாக விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு இவ்வளவு செலவு செய்யவேண்டுமா என்று ஆரம்பித்துவிடுகிறார்களே. உங்கள் பதில் என்ன?…

“இணைந்து செயல்படு,  வெற்றி காண்”

நெல்லை சு. முத்து இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தில் பணிபுரிந்த விஞ்ஞானி. பள்ளி நாட்களில் இருந்தே படிப்புடன் கூடவே இலக்கிய ஆர்வத்தையும்…

ஜீவனே சிவனாகும் நம்பு

நந்தலாலா கவிஞர் ஆன்மீக – தேசிய கருத்துக்களை உயர்த்திப் பிடிப்பவர். நேற்று அவருடைய பேட்டியின் முதல் பகுதி வெளிவந்தது. இன்று இரண்டாவது…