எங்கே ஜேக் மா?

சாதாரணமாக வாழ்வை தொடங்கி சீனாவின் பெரும் பணக்காரர் ஆனவர் ஜேக் மா. அலிபாபா உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களுக்கு சொந்தக்காரர். சமீபத்தில் சீனாவில்…