பரதன் பதில்கள் 29-01-2018

விவேகானந்தர் கருத்துக்களை படிக்க விரும்புகிறேன். அதற்கு ஒரு நல்ல, எளிமையான புத்தகம் எது?

க. சந்திரசேகர், திருவாரூர்

ஏகநாத் ரானடே எழுதிய எழுமின்! விழுமின்! வெளியீடு – விவேகானந்தா கேந்திரம். ெதாடர்புக்கு: 044 – 28440042.

 

சகாயம் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியாக இன்றும் இருக்கிறாரா?

ம. கபாலீஸ்வரன், திருவள்ளூர்

அவர் லயோலா கல்லூரிக்கு சென்று வந்ததால் எழுந்த சந்தேகமோ?

நான் தினசரி தியானம் செய்ய விரும்புகிறேன். ஆனால் வீட்டில் அதற்கான தனியிடம் இல்லையே என்ன செய்வது?

ஆர். அபிநயா, காரைக்குடி

வீட்டில் மற்றவர்கள் எழுந்திருக்கும் முன்பு எழுந்து தியானம் செய்யுங்களேன். அல்லது அருகில் இருக்கும் கோயிலுக்குச் செல்லுங்கள். மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *