சேவை செய்ய களத்தில் குதித்த RSS

 

RSS சார்பாக பெரம்பலூர் கிருஷ்ணாபுரத்தில் ஸ்வயம்சேவகர்கள்மாஸ்க் தயாரித்து மக்களுக்கு வழங்குகின்றனர்

 

முக கவசம் தயார் செய்யும் ஸ்வயம் சேவகர்
தயாரித்த முககவசம்
தயாரித்த முககவசத்தை அளித்த பொது

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *