ஆசிரியருக்கு மரியாதை

மகாராஷ்டிரா, சோலாப்பூரை சேர்ந்த ரஞ்சித்சிங் திசாலே எனும் ஆசிரியர் உலக அளவில் விரும்பத்தக்க ஆசிரியராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். மென்பொருள் பொறியாளராக ஆசைப்பட்ட இவர்…