ஆர்.எஸ்.எஸ் பார்வையில் காந்திஜி

தேர்தல் திருவிழா தொடங்கிவிட்டது. எல்லாக் கட்சிகளும் தங்கள் தங்கள் கலாசாரத்திற்கும் பண்பிற்கும் ஏற்ப தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்துவருகின்றனர். உங்களுக்கு காந்தி வேண்டுமா…

கட்டுக்கதை தவிடுபொடி

ஆர்.எஸ்.எஸ். தான் காந்திஜியைக் கொலை செய்தது என்று ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார். இது பொய்யான குற்றச்சாட்டு எனக் கூறி ராகுல் காந்தி…