குமரியில் ரூ. 100 கோடியில் இந்திய விண்வெளிஆராய்ச்சி மைய தொழில்நுட்பப் பூங்காபணிகள் தொடக்கம் – விரைவில் அடிக்கல்

கன்னியாகுமரியில், இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் சாா்பில் ரூ. 100 கோடியில் விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைப்பதற்கான முதல்கட்டப்…

கிறிஸ்த்துவர்களின் சதி முறி அடிக்கப்படுமா?

கன்யாகுமரியில் விவேகானந்தர் பாறைக்கு நேர் எதிரில் தற்போது படகு குழாம் செல்லுமிடத்துக்கு மிக அருகில் சுனாமி பாதிக்கப்பட்டபோது மீனவர்கள் ஓய்வு எடுக்கும்…

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிறுவயதில் தான் படித்த அரசு பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு உதவிய ‘இஸ்ரோ’ சிவன்

இஸ்ரோ தலைவர் சிவன், சிறுவயதில் தான் படித்த அரசு தொடக்கப் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு உதவியுள்ளார். இதன்மூலம் அப்பள்ளி கன்னியாகுமரி மாவட் டத்தின்…