ஆர்பிட்டர் நிலவின் புகைப்படங்களை அனுப்பி வருகிறது

நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்ய சந்திரயான்-2 விண்கலம் அனுப்பபட்டது.  நிலவை சுற்றி ஆய்வு செய்து வரும் ஆர்பிட்டர் நிலவின் புகைப்படங்களை அவ்வபோது…

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சிறுவயதில் தான் படித்த அரசு பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு உதவிய ‘இஸ்ரோ’ சிவன்

இஸ்ரோ தலைவர் சிவன், சிறுவயதில் தான் படித்த அரசு தொடக்கப் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு உதவியுள்ளார். இதன்மூலம் அப்பள்ளி கன்னியாகுமரி மாவட் டத்தின்…