இந்தியாவை அசிங்கபடுத்த முற்பட்டு அசிங்கப்பட்டு நிற்கும் ஆப்கானிஸ்தான்

ஆப்கானிஸ்தானில் பொறியாளராக வேலை செய்து வரும் வேணு மாதவ் டாங்கர என்ற இந்தியரை தீவிரவாதி என்று முத்திரை குத்த முயற்சித்து. இதன் மூலம் சீனாவின் ஆதரவுடன் இந்தியா பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடு என்று தீர்மானத்தை கொண்டு சென்று களங்கம் ஏற்படுத்தி உலக நாடுகள் மத்தியில் அசிங்கபடுத்த முயற்சித்தது. அதற்கான ஆதாரங்களை அமெரிக்க சமர்பிக்க வேண்டியது. வேற எந்த ஆதாரமும் இல்லாததால் அமெரிக்க அந்த தீர்மானத்தை தடை செய்து உறுப்பு நாடுகளிடையே அறிவித்தது.

2 thoughts on “இந்தியாவை அசிங்கபடுத்த முற்பட்டு அசிங்கப்பட்டு நிற்கும் ஆப்கானிஸ்தான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *