நாயகனுக்கு ஓர் அருங்காட்சியகம்

கோரி முகமது போன்ற ஒரு கொடுங்கோலனை எதிர்த்து போர்கள் பல புரிந்த வரலாற்று புகழ்மிக்க ஹிந்து அரசர் பிருத்விராஜ் சௌஹான். இவரை…