ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்ம பூமி

உத்தரபிரதேசம், மதுராவில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்மபூமி கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள 13.37 ஏக்கர் நிலத்தின் உரிமையை கோரி, லக்னோவில் வசிக்கும் ரஞ்சன்…