மகாபாரதம் சொல்லப்படாத உண்மைகள்

இத்தனையும் விளக்கமாக கூறியதிலிருந்து, குரு, யுதிஷ்டிரனிடம் சபதம் போன்று அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றத் துணியவில்லை என நாம் தவறாக நினைக்க கூடாது.…

மகாபாரதம் சொல்லப்படாத உண்மைகள்

இத்தனையும் விளக்கமாக கூறியதிலிருந்து, குரு, யுதிஷ்டிரனிடம் சபதம் போன்று அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றத் துணியவில்லை என நாம் தவறாக நினைக்க கூடாது.…

மகாபாரதம் சொல்லப்படாத உண்மைகள்

ஏற்கனவே, பீமன் கூறியதை நம்பவில்லை. இப்பொழுது வானவர்கள் நேரில் வந்து எச்சரிக்கையும் விட்டாயிற்று ! தனக்கு எதிரே த்ருஷ்டத்யும்னன் நிலை கொண்டிருப்பதையும்…