அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை விழாவிற்கு ம.வீரபாகு ஜி அளித்த பிரத்தியேக பேட்டி