கோயிலை இடிப்போரை கூண்டில் அடை – ஹிந்து முன்னணி

 திருமாவளவன், தான் ஹிந்துவா இல்லையா என்பதைத் தெரிவிக்க வேண்டும். ஹிந்துக் கோயில்களை இடித்து கட்டுவேன் என்கிறார் (பெரம்பூரில் ஒரு முஸ்லிம் மேடையில்…