தமிழ் இனிமையான மொழி – சேவாபாரதி விழாவில் ஆளுநர் பெருமிதம்

சேவாபாரதி தமிழ்நாடு அமைப்பின் 20வது ஆண்டு விழா, அக்டோபர் 19, 2019 அன்று சென்னையில் உள்ள சின்மயா ஹெரிடேஜ் சென்டரில் நடைபெற்றது.…