பாரதத்தின் அருமை தெரியாத பக்கத்து வீட்டில் பயங்கரம்

ஏப்ரல் 21 இலங்கை குண்டுவெடிப்புகள் மாபெரும் கடல்பரப்பில் தெரிய வந்திருக்கும் பனிப்பாறையின் முகடு மட்டுமே. கடலின் ஆழத்தில் காத்திருக்குநம் பனிப்பாறைகள் பெரும்…