ஹிந்துக்கள் தி.மு.க.வுக்கு ஓட்டுப்போடக்கூடாது

“இந்து என்றால் திருடன்!” “ராமன் ஒரு குடிகாரன்!” சொன்னவர் தி.மு.க. தலைவர் கருணாநிதி. கழகத்தினரும் சரி, அவர்கள் உடனிருக்கும் காவாலிகளும் சரி…