குடிசைவாசி மனமும் வீடும் காவி மயம் காவி மணம்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு அன்று சென்னையில் சேவாபாரதி அமைப்பின் மூலம் 58 துறவிகள் 127 இடங்களில் 4041 வீடுகளில் விளக்கேற்றி வைத்தனர். மக்கள்…